Stemmen is momenteel niet mogelijk.
Check the agenda for more information.

Mijnwater B.V.

Wie zijn wij?

 Mijnwater B.V. is een leverancier in duurzame energie. Mijnwaterenergie. Mijnwater B.V. heeft inmiddels diverse omvangrijke gebouwcomplexen in Heerlen op mijnwaterenergie aangesloten. Onder andere 274 woningen, diverse grote en middelgrote kantoorgebouwen (zoals APG en CBS), (basis)scholen, kinderdagverblijf, een sporthal en een tweetal supermarkten. In mei/juni 2017 wordt het GGD-kantoor in Heerlen aangesloten. Uitgaande van het basisscenario zullen eind 2017 circa 300 klanten aangesloten zijn op een van de vier clusternetten van Mijnwater. Naar verwachting gaat het daarbij om een netto investering van ongeveer € 35 miljoen vanaf de start tot en met het jaar 2017. Met deze (en toekomstige) aansluitingen levert Mijnwater B.V. een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Parkstad Limburg om in 2030 tot een reductie van 65% CO2 uitstoot te komen. Daarnaast voorziet Mijnwater B.V. ook in andere energie-uitwisselingen, die niet direct in verbinding staan met de ondergrondse mijnwaterreservoirs. De restwarmte van bijvoorbeeld het APG gebouw in Heerlen wordt gebruikt om de multifunctionele accommodatie van Bekkerveld te voorzien van warmte. Zo breiden we de energie-uitwisseling tussen gebouwen steeds verder uit.

Wat bieden wij?

Mijnwater B.V. is een van de beste leerscholen van nieuw aanstormend talent. Mijnwater biedt werknemers een werkomgeving die aansluit bij de kennis en ervaring die ze elders misschien al hebben opgedaan in de technologie, maar waar zij zich kunnen doorontwikkelen en bekwamen in de technologie achter deze duurzame energievoorziening. Voor studenten is dit een plek die aansluit aan hun (technische) studieperiode. Een plek waar in de meest brede zin kennis en ervaring kan worden opgedaan en iemand de mogelijkheid krijgt om stappen te maken, te ontdekken waar zijn kracht - in het 'sustainable energy' werkveld - ligt. Juist deze ervaring, ook internationaal, zijn de kansen die iedere bewuste werknemer zou willen krijgen. Op dit moment zijn 12 enthousiaste mensen aan de slag bij Mijnwater.
Stage bij MijnwaterCasus afgestemd op opleiding en niveau
Bij Mijnwater krijgen studenten van TU, OU en Hogeschool Zuyd een casus voorgelegd waar wij behoefte aan hebben. Dit is uiteraard afgestemd op hun opleiding (niveau, richting) zodat de stagiair er ook veel van leert. Naast deze hoofdopdracht krijgt de student kleinere neventaken die op korte termijn beantwoord (moeten) worden. Daarbij dient de student wel flexibel te zijn en ook andere (soms acute) opdrachten op zich te nemen. Onze inbreng is dat wij de studenten een stageplek aanbieden met begeleiding. Ondanks dat we de student ondersteunen bij zijn opdracht, is hij vrij in zijn eigen inbreng en competenties. Per opleiding wordt er een andere afronding (presentatie, rapport) gevraagd. We geven een beoordeling, de schoolleiding geeft het cijfer.

Foto's en video's

0-50 Werknemers