Stemmen is momenteel niet mogelijk.
Check the agenda for more information.

LievenseCSO

Wie zijn wij?

LievenseCSO is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, milieu, bouw en leidingen. We zijn gespecialiseerd in waterbouw, ondergrondse leidingen, milieu en omgeving, ruimtelijke planvorming en gebouwde omgeving. De menselijke activiteiten in dichtbevolkte en/of kwetsbare gebieden brengen specifieke infrastructurele en milieukundige vraagstukken met zich mee.

Wat bieden wij?

Bij LievenseCSO draag je bij aan aansprekende projecten op het gebied van infrastructuur, water en milieu. We zijn met name sterk in waterbouw, transportleidingen, bodem en ruimtelijke vraagstukken. LievenseCSO heeft veel disciplines onder één dak, wat een integrale aanpak van vraagstukken mogelijk maakt. Je leert hierdoor verder te kijken dan de grenzen van je eigen vakgebied. Onze mensen vormen een solide en gepassioneerd team dat werkt aan een gezonde en veilige toekomst voor organisaties, gebieden en projecten.

100-200 Werknemers