Spelregels

Voorwaarden voor deelname
• Uw bedrijf is gevestigd in Limburg
• Alleen werknemers van uw bedrijf mogen het bedrijf aanmelden
• Zowel bedrijven die lid zijn van de LWV als niet leden mogen deelnemen
• Politieke partijen zijn uitgesloten van deelname
• De organisatie behoudt het recht om deelnemers te verwijderen zonder opgaaf van reden